AKTUALNOŚCIInformacje dla uczniów i rodziców na rok szkolny 2018/2019

19-07-2018

| Czwartek

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) informuję...

Oświata Gminy Zabierzów w roku szkolnym 2017/2018

26-06-2018

| Wtorek

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie obejmuje swoim działaniem obsługę żłobków, przedszkoli, szkół, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników i dowóz uczniów do przedszkoli i szkół.

FINAŁ XVI Międzynarodowego Konkursu Programowania Baltie 2018 w Zabierzowie

14-06-2018

| Czwartek

Organizatorami Konkursu była Gmina Zabierzów, Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce "Na 6+" oraz SGP Systems. Konkurs odbył się 9 czerwca 2018 r. w budynku szkoły przy ul. Kolejowej w Zabierzowie.

ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIE GIMNAZJALISTÓW Z ZABIERZOWA

14-06-2018

| Czwartek

Sześcioro uczniów z klasy językowej Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie zdało egzamin z języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Krakowie i zdobyło oficjalne certyfikaty Fit in Deutsch 2, potwierdzające ich umiejętności językowe na poziomie A2.

WYRÓŻNIENIE W PRESTIŻOWYM KONKURSIE DLA UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABIERZOWIE

14-06-2018

| Czwartek

W ramach Szkolnego Systemu Wspierania Uczniów Zdolnych niektórzy nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie starają się pielęgnować szkolne i pozaszkolne zainteresowania młodzieży. Wychodząc naprzeciw potrzebom kilku uczniów, szkolny lider zdolności Anna Ochel wyszukała i zaproponowała im udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości.

Gminny Dzień Profilaktyki

14-06-2018

| Czwartek

15 maja 2018 r. w szkołach Gminy Zabierzów odbył się Gminny Dzień Profilaktyki pod hasłem "Dlaczego rodzina jest ważna"

Gminny Konkurs Matematyczny "Mały Rachmistrz 17" Rudawa 2018r.

14-06-2018

| Czwartek

30 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Mały Rachmistrz 17". Wzięło w nim udział 42 uczniów z klas I-III z 10 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów.

Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa

05-06-2018

| Poniedziałek

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2018. Warsztaty odbędą się w każdej z sześciu gmin tworzących LGD Blisko Krakowa, w porządku przedstawionym w załączonym harmonogramie wydarzenia.

LOKALNE PARTNERSTWA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

17-04-2018

| Wtorek

LOKALNE PARTNERSTWA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI VI edycja 2018 ? 2019 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dalej PAFW) realizowany przez Stowarzyszenie Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (dalej ARFP)

Uczniowie z ZSP w Zabierzowie uczestniczyli w programie EuroWeek

17-04-2018

| Wtorek

W dniach 20.04 ? 24.04 2018 r. grupa ze Szkoły Podstawowej w Zabierzowie licząca 35 uczniów klas siódmych oraz 3 nauczycieli przebywała na obozie szkoleniowym "Euroweek- Szkoła Liderów". Udział uczniów z Zabierzowa w tym programie ma już swoją wieloletnią tradycję.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej